Słowo Palamasa i Petrarki

Witali Michalczuk

Abstrakt


Porównanie Palamasa i Petrarki – to porównanie dwóch zbliżonych intuicji rozumienia człowieka i dwóch możliwości podejścia do tradycji antycznej w XIV wieku w Bizancjum i we Włoszech. W sporze Palamasa z Barlaamem z Kalabrii, będącego nauczycielem Petrarki, otwiera się możliwość przedstawienia rozumowania Palamasa jako obrony określonego sposobu hermeneutyki podmiotu, ukazującej się w doświadczeniu ascetycznym. Doświadczenie jest językiem, w którego granicach zawiera się jedynie możliwość zrozumienia siebie. W takim ujęciu jest możliwe porównanie odczucia szeroko pojętego słowa u Palamasa i Petrarki, dla którego poezja wyznacza granice i możliwości hermeneutyki siebie.


Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.