Człowieczeństwo Indian a ich status w oczach Europejczyków późnego Renesansu

Ewa Kondracka

Abstrakt


Artykuł przedstawia postrzeganie kwestii człowieczeństwa Indian amerykańskich przez Europejczyków szesnastego wieku – zarówno samych konkwistadorów, w tym przede wszystkim Kolumba, jak i prawników Królów Katolickich oraz papieży wyrażających w bullach swoje stanowisko względem nowo odkrywanych ludów. Szczególna uwaga poświęcona została debacie dotyczącej Indian stoczonej między Juanem de Sepúlvedą, który argumentację swoją oparł na pismach Arystotelesa, a Bartolomém de Las Casas, zastanawiającym się nad istotą samego barbarzyństwa (simpliciter i secundum quid). Artykuł przedstawia przejście od bezkrytycznie przedmiotowego traktowania Indian do dyskusji nad ich statusem i zasadnością ich dominium oraz ideą słusznej wojny oraz opisuje owoce tej dyskusji, czyli system encomiendy oraz akt Requerimiento.


Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.