Dewiacyjni sprawcy. Nauka, kultura oraz polityka wieloczynnikowej nadwrażliwości chemicznej (przeł. M. Rogowska-Stangret)

Stacy Alaimo

Abstrakt


W artykule Stacy Alaimo wykorzystuje ukute przez siebie pojęcie trans-korporealności do analizy choroby zwanej wieloczynnikową nadwrażliwością chemiczną (Multiple Chemical Sensitivity). Autorka, powołując się m.in. na świadectwa osób z MCS, fotografie ich portretujące, artykuły naukowe, kulturę popularną oraz filozofię, i poddając je wnikliwej analizie, proponuje wszechstronny opis omawianego zjawiska oraz redefiniuje kategorie nauki, kultury i natury. 

 


Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.