Chorowanie, choroba i moralność medycyny

Paweł Łuków

Abstrakt


Artykuł stawia tezę, że fundamentem medycyny nie jest biologiczne zjawisko choroby (disease), ale subiektywne doświadczenie chorowania (illness), które każe poszukiwać choroby i jej wyjaśnienia. Doświadczenie to definiuje medycynę wraz z jej podstawowymi celami i wartościami. Na powyższą tezę składają się trzy inne. Pierwsza głosi, że pojęcie choroby jest wtórne względem doświadczenia chorowania; druga, że pojęcie choroby definiuje medycynę w odróżnieniu od innych praktyk mających na celu pomaganie chorującym; trzecia, że choć pojęcie choroby definiuje medycynę jako odrębną od innych praktyk, których celem jest przywracanie do zdrowia, chorowanie wyznacza jej cele i wartości.

 


Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.