Temporalny wymiar zaburzeń psychicznych w perspektywie psychiatrii fenomenologicznej i psychologii egzystencjalnej

Marcin Moskalewicz

Abstrakt


W artykule zaproponowano fenomenologiczno-egzystencjalną odpowiedź na pytanie o istotę patologicznego wymiaru doświadczenia czasu w stanach nerwicowych oraz psychotycznych. Wychodząc z poziomu głębokich struktur fundujących psychopatologię w postaci czasowości świadomości, luki między przeszłością a przyszłością, wzrostu i upadku czasu osobowego oraz oscylacji temporalnej pomiędzy zobiektywizowanym oraz upodmiotowionym ujęciem czasu, przedstawiono interpretację łączącą ideę spirali psychopatologicznych Fredericka T. Melgesa z poglądami Erwina W. Strausa oraz Rollo Maya.


Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.