Merleau-Ponty a marksizm

Jacek Migasiński

AbstraktPrzypadek fascynacji Maurice'a Merleau-Ponty'ego – jednego z "ojców" francuskiej fenomenologii – marksizmem, jest z historycznego punktu widzenia o tyle interesujący, że stanowi reprezentatywny przykład zaangażowania po II wojnie światowej dużej części francuskiej elity intelektualnej po stronie komunizmu. Artykuł poświęcony jest analizie filozoficzno-teoretycznych i socjologiczno-politycznych motywów, jakie legły u podstaw tej fascynacji, a znalazły wyraz w takich pracach filozofa, jak Humanisme et terreur, Sens et non-sens, Les Aventures de la dialectique i Signes. Analiza ukazuje ewolucję poglądów politycznych Merleau-Ponty'ego, kończącą się zajęciem klasycznego stanowiska europejskiej socjaldemokracji.

Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.