Kilka niefilozoficznych uwag o hermeneutyce filozoficznej Hansa-Georga Gadamera

Benedetto Bravo

AbstraktAutor artykułu podejmuje kwestię, czy „hermeneutyka filozoficzna” zaproponowana przez Hansa-Georga Gadamera jako teoria o zasięgu uniwersalnym pasuje do praktyki badań naukowych nad jakimkolwiek działem rzeczywistości społecznej, teraźniejszej lub czasów minionych. Zdaniem autora, raczej nie. Aczkolwiek uważa on, że pasuje do badań, jakie wielu niemieckich filologów klasycznych w latach 20. i 30. XX wieku oraz sam Gadamer prowadzili nad niektórymi dziełami antycznej kultury greckiej, wyróżnionymi ze względu na ich wybitną rolę w europejskiej tradycji intelektualnej. Słowa klucze: ciągłość, dialog, dzieje jako tradycja, humanizm, tradycja jako tworzenie, rozumienie jako włączenie się do tradycji

Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.