Czy człowiek jest wyjątkowy? (Notatka z wykładu Krzysztofa Pomiana)

Bartosz Działoszyński

AbstraktTekst jest krytycznym streszczeniem wykładu O wyjątkowości człowieka, wygłoszonego przez Krzysztofa Pomian w Teatrze Królewskim (w Łazienkach Królewskich w Warszawie) 5 października 2013 roku. Pomian twierdzi, że z uwagi na rozwój nauk przyrodniczych, szczególnie ewolucjonizmu, nie można już uznawać gatunku ludzkiego za istotę wyjątkową. Wyjątkowości człowieka nie da się uzasadnić ideami takimi jak dusza czy cogito, ale można mówić o wyjątkowości ludzkich artefaktów. Przyjmuje, że mają one wyjątkową cechę, niewystępującą w przedmiotach naturalnych, tj. intencjonalność, celowość. Pomian przedstawia swoją klasyfikację artefaktów, na podstawie ich celów: 1. rzeczy (artefakty mające oddziaływać materialnie), 2. semiofory (nośniki znaków), 3. media (artefakty służące kontaktom interpersonalnym), 4. miary, 5. przetworzone ciała organiczne, 6. odpady (artefakty, które utraciły swój cel). Słowa klucze: wyjątkowość człowieka, artefakty, ciała naturalne, semiofory, media, mierniki, odpady, prawa zwierząt

Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.