Cnota, liberalizm i dwa rodzaje autonomii

Paweł Łuków

Abstrakt


Przeciwnicy liberalizmu chętnie oskarżali go o brak koncepcji cnót. W odpowiedzi na te zarzuty zwolennicy liberalizmu wypracowali ujęcia cnót liberalnych, które najczęściej wiążą z autonomią rozumianą jako refleksyjna akceptacja (reflective endorsement) przekonań moralnych. Artykuł pokazuje, że w takiej koncepcji autonomii nie sposób zakorzenić żadnej treściwej koncepcji cnót, a więc i liberalnych. Podstawą dla cnót liberalnych może być natomiast kantowska koncepcja autonomii. Zgodnie z tą koncepcją autonomia jest własnością zasad, które uzasadnia to, że mogą ich chcieć wszyscy.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.