Autoreprezentacje, deficyty samopoznania i anozognozja

Robert Poczobut

AbstraktCelem artykułu jest analiza różnych rodzajów autoreprezentacji powstających w systemach poznawczych (na poziomie świadomym i nieświadomym), ze szczególnym uwzględnieniem deficytów i zaburzeń samowiedzy (samopoznania, samoświadomości). W charakterze studium przypadku wykorzystano osobliwe zaburzenie samoświadomości, jakim jest anozognozja. Anozognozja jest zjawiskiem wielopostaciowym. Może się przejawiać w formie braku świadomości różnorodnych deficytów: ruchowych, percepcyjnych, pamięciowych lub językowych – braku spowodowanego zaburzeniami procesów autoreprezentacyjnych w mózgu.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.