Ethica Eudemia I.5, 1215 b15 – 1216 a27 (przeł. W. Wrotkowski)

​ Arystoteles

Abstrakt


 

W 5 rozdziale I księgi Etyki eudemejskiej Stagiryta zastanawia się, co warto uznać w życiu za godne wyboru jako prawdziwe dobro. Wymienia zrządzenia, przez które ludzie życie porzucają, dystansuje się od nostalgii za dzieciństwem, odżegnuje od przyjemności, ale przypomniawszy sobie apoftegmat Anaksagorasa, dochodzi do wniosku, że „czcigodny jest wybór życia ze względu na jakąś wiedzę”. Chwali zarazem tych, którzy – nie bacząc na sławę – nad czystą refleksję i cielesne przyjemności przedkładają uczynki, których źródłem jest cnota: szlachetne czyny wybiera ze względu na nie prawdziwy polityk.

Nowe polskie tłumaczenie tego passusu oparte zostało na ostatniej edycji traktatu Arystotelesa. Celem obszernych komentarzy jest objaśnienie kwestii dotyczących greckiego tekstu oraz jego interpretacji. Przypisy odsyłają do miejsc paralelnych, głównie w Corpus Aristotelicum, uwzględniają aktualny stan badań i udzielają wskazówek bibliograficznych do dalszej lektury.


Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.