Chrześcijaństwo wobec filozofii poszukującej Boga

Dobrochna Dembińska-Siury

Abstrakt


Artykuł przedstawia problem zetknięcia się pierwszych myślicieli chrześcijańskich z tradycją filozoficzną grecką. Autorka rozważa wczesną filozofię grecką w aspekcie koncepcji arche, a następnie wskazuje na myśl Platona jako tę, która była myślicielom chrześcijańskim szczególnie bliska.  Zwraca jednak uwagę na zmianę w ich rozumieniu filozofii, zgodnie z którym tradycja grecka była przez nich pojmowana jako tylko droga do prawdy, za prawdziwą filozofię uznawali bowiem chrześcijaństwo. 


Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.