nr 3 (24) (2009)

Różewicz


Okładka
Różewicz, wstęp, wybór i opracowanie Robert Papieski, Radosław Romaniuk, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław R. Makowski, "Przegląd Filozoficzno-Literacki", nr 3(24) 2009, 282 s.