nr 3 (28) (2010)

Żywioły formowania


Okładka

Żywioły formowania, wstęp, wybór i opracowanie Stanisław Gromadzki, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław R. Makowski, „Przegląd Filozoficzno-­Literacki”, nr 3(28) / 2010, 531 s.