Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Stanisław Gromadzki, Uniwersytet Warszawski, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

  1. Krzysztof Łapiński, Uniwersytet Warszawski

Sekretarz redakcji

Członkowie zespołu redakcyjnego

  1. Jacek Głażewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej
  2. Paweł Majewski, Instytut Kultury Polskiej UW
  3. Wojciech Wrotkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Współpracownicy

  1. Tadeusz Ciecierski, Uniwersytet Warszawski
  2. Justyna Grudzińska, Uniwersytet Warszawski
  3. Dorota Jewdokimow, Instytut Kulturoznawstwa UAM