Wydawca

Wydawca

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa, tel./fax (0-22) 826 57 34

oraz

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie