Dylematy teorii sprawiedliwości (zarys problemu)

Małgorzata Kowalska

AbstraktArtykuł stanowi roboczy zarys szerokiej problematyki badawczej. Autorka sumarycznie porównuje wybrane współczesne teorie sprawiedliwości (Rawlsa, Habermasa, Walzera, Levinasa, Lyotarda), próbując nakreślić na tej podstawie ogólną mapę problemu, jaki stanowi dziś dla filozofii idea sprawiedliwości i rekonstruując główne osie sporu między różnymi filozoficznymi ujęciami tego problemu. Krótko analizuje relacje między podejściem "apriorycznym" i "aposteriorycznym", uniwersalistycznym i relatywistycznym lub monistycznym i pluralistycznym, konsensualistycznym i antykonsensualistycznym, formalno-proceduralnym i egzystencjalno-fenomenologicznym, pokazując złożone związki między nimi i postulując potrzebę pełniejszego opisu tej sui generis "dialektyki sprawiedliwości".

Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.