nr 1 (13) (2006)

Filozofia literatury


Okładka
Filozofia literatury, wybór i opracowanie Stanisław Gromadzki, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław R. Makowski, "Przegląd Filozoficzno-Literacki", nr 1(13) 2006, 266 s.