nr 4 (21) (2008)

Wyobraźnia antropologiczna


Okładka
Wyobraźnia antropologicznawstęp, wybór i opracowanie Justyna Kowalska-Leder, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław R. Makowski, "Przegląd Filozoficzno-Literacki", nr 4(21) 2008, 206 s. W numerze wykorzystano prace artystyczne Olgi Wolniak.