nr 1 (26) (2010)

Borges i literatura


Okładka
„Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2010, nr 1(26): Borges i literatura, wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński, 290 s.