nr 4 (29) (2010)

Andrzej Walicki


Okładka
Walicki, wybór i opracowanie Janusz Dobieszewski, Stanisław Gromadzki, Andrzej Mencwel, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław R. Makowski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4(29) 2010, 631 s.