nr 4 (25) (2009)

Baczko


Okładka
„Przegląd Filozoficzno-Literacki”: Baczko, 2009, nr 4(25), wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Andrzej Kołakowski, Andrzej Mencwel, Jerzy Niecikowski, projekt graficzny okładki Mirosław R. Makowski, 629 s.